Alliansen

Asklanda-Ornunga byalag

Asklanda-Ornunga missionsförsamling

Asklanda-Ornunga SMU

EFS-kyrkan i Äne

Föräldraförening för Asklanda skola

LRF

Ornunga IF

Svenska Kyrkan

Svältornas fornminnesförening

Sävens BK